Các bài giảng và tham vấn tại Úc Châu 2019 - ĐĐ.Thích Tâm Hạnh

Ngày đăng: 04/06/2020

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 1833

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

 

1. Cảm Thông - Chuyển Hóa - Làm Thành: Giảng ngày 13.10.2019 tại Thiền đường Vô Ưu - Úc Châu

2. Căn Trần Giải Thoát - Phần 1: Giảng ngày 18.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

3.  Căn Trần Giải Thoát - Phần 2: Giảng ngày 18.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

4. Năm Pháp Tiến Đạo: Giảng ngày 20.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

5.Tri Vọng Tối Thượng Thừa: Giảng ngày 08.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

6.Tu Tâm Là Gì: Giảng ngày 06.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

7.Tham vấn: Nói Thêm Về Buông Xuống - An Nhiên - Giác Sáng: Giảng ngày 16.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

8.Tham vấn: Các Loại Thiền: Giảng ngày 16.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

9. Tham vấn: Nói Thêm Về Thời Khóa Sám Hối: Giảng ngày 16.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

10.Tham vấn: Giúp Người Sắp Lâm Chung: Giảng ngày 16.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

11.Tham vấn: Nói Thêm Về Bước Quán Sổ Tức: Giảng ngày 18.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

12.Tham vấn: Làm Sao Trừ Tham Sân Si: Giảng ngày 18.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

13.Tham vấn: Phương Pháp Tiêu Dung Bản Ngã: Giảng ngày 18.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

14. Nói Chuyện Với Giới Trẻ: Giảng ngày 21.10.2019 tại Thiền Đường Hoa Ưu Đàm - Melbourne - Úc Châu

15. Tham vấn: Làm Sao Để Ngồi Thiền Không Sợ Ma: Giảng ngày 07.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

16. Tham vấn: Tương Quan Giữa Vô Niệm Và Chánh Niệm: Giảng ngày 07.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

17. Tham vấn: Chân Tâm Và Bản Ngã: Giảng ngày 07.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

18. Tham vấn: Thấy Biết Là Chân Tâm: Giảng ngày 07.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

19. Tham vấn: Thế Nào Là Thập Địa: Giảng ngày 09.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

20. Tham vấn: Dự Lưu Có Phải Là Kiến Tánh Không: Giảng ngày 09.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

21. Cái Biết - Cửa Vào Muôn Thứ Nhiệm Màu: Giảng ngày 10.10.2019 tại Khóa Tu Trở Về Chính Mình 2019 tại đảo Milson, Sydney-Úc Châu

 

 
 
Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 74988
 • Online: 32