Các bài khai thị cuối hạ tại TVTL Phụng Hoàng Đà Lạt - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 03/07/2019

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 2360

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Phần 1: Khai thị năm 2007

Phần 2: Khai thị năm 2008

Phần 3: Khai thị năm 2009

Phần 4: Khai thị năm 2010

Phần 5; Khai thị năm 2012

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 75108
  • Online: 59