Các bộ kinh ngắn - HT.Thích Thanh Từ

Ngày đăng: 25/06/2019

Danh mục: Kinh | Lượt xem: 1922

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Phần 1 - 5: Kinh Thập Thiện

Phần 6 - 8: Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Phần 9 - 12: Kinh Thắng Man

Phần 13 - 16: Kinh Bát Đại Nhân Giác

Phần 17-18: Kinh Đại thừa cây lúa

Phần 19 - 34: Kinh Pháp Cú

Phần 35: Kinh Bát Nhã

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 04637
 • Online: 117