Chuyến hoàng pháp Hoa Kỳ 2018 - TT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 06/12/2018

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 407

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Bài 1: Chuyển hóa nội tâm

Bài 2: Vượt qua khái niệm

Bài 3: Trình pháp ( 11.10.2018)

Bài 4: Trình pháp (13.10.2018)

Bài 5: Từ bỏ tập khí chấp ngã

Bài 6: Pháp thoại với người Mỹ tại Rừng thiền Từ Ấn

Bài 7: Phổ trà tại TV Pháp Quang Virginia

Bài 8: Coi chừng cái tưởng nó gạt

Bài 9:Tham vấn tại Thiền viện Bồ Đề

Bài 10: Sách tấn Tăng Ni Phật tử tại TVTL Đại Đăng

Bài 11: Tham vấn tại Thiền viện Chơn Không II Hawai

Bài 12: Sách tấn Tăng Ni tại Thiền Viện Chân Giác

Bài 13: Sách tấn Tăng Ni tại Thiền viện Chánh Tâm

Bài 14: Thế gian là biến đổi

Bài 15: Hãy tìm những điểm giống nhau

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 41014
 • Online: 22