Điều Phục Tâm - Thượng Tọa Thích Trúc Thông Phổ - ĐĐ.Thích Trúc Thông Phổ

Ngày đăng: 29/07/2017

Danh mục: Pháp âm tại Thiền Viện và các đạo tràng | Lượt xem: 3812

Thượng Tọa Thích Trúc Thông Phổ - trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang thuyết giảng cho các thiền sinh trong ngày tu tập Bát Quan Trai Giới hằng tháng tại Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc.

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 01209
  • Online: 61