HT Trưởng Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm quang lâm Thiền viện Sùng Phúc - HT.Thích Nhật Quang

Ngày đăng: 29/03/2018

Danh mục: Pháp âm tại Thiền Viện và các đạo tràng | Lượt xem: 2856

Chư Tôn đức Tăng Ni Phật tử cung đóng HT Trưởng Ban QT Thiền phái Trúc Lâm quang lâm Thiền viện Sùng Phúc vào ngày 18/11/2017

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 01208
  • Online: 59