Khai thị cuối hạ 2007-2013 - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 30/06/2020

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 3830

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

1-6: Khai thị cuối hạ 2007

7-11: Khai thị cuối hạ 2008

12-14: Khai thị cuối hạ 2009

15-24: Khai thị cuối hạ 2010

25-27: Khai thị cuối hạ 2012

28: Sách tấn sau tự tứ năm Tân Mão

29: Lời giáo giới của Thầy nhân mùa an cư

30: Sách tấn sau tự tứ Nhâm Thìn

31:Sách tấn sau tự tứ Quý Tỵ

32: Chúc Tết Thầy Trụ trì Trúc Lâm Quý Tỵ, an cư Quý Tỵ 2013

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84220
 • Online: 32