Khóa Tu Thiền "Nguyện Lực Bồ Đề Tâm" 2022 tại TVTL Chánh Thiện - Các Giảng Sư

Ngày đăng: 05/09/2022

Danh mục: Các buổi lễ và phật sự | Lượt xem: 932

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Buổi thuyết pháp thứ nhất: Ni Trưởng Như Đức - Trụ trì TV Viên Chiếu thuyết giảng

Buổi thuyết pháp thứ 02: NT Hạnh Huệ - Giáo Thọ Sư TV  Viên Chiếu thuyết giảng

Buổi thuyết pháp thứ 03: ĐĐ. Khế Định - Trụ trì TV Chánh Thiện  thuyết giảng

Buổi thuyết pháp thứ 04: TT. Đạo Tâm - Trụ trì TV Tuệ Giác thuyết giảng

Buổi thuyết pháp thứ 05: ĐĐ. Bảo Tú - Phó Trụ trì  TV Chánh Thiện thuyết giảng

Buổi thuyết pháp thứ 06: Bế Mạc và Tham vấn

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 98243
  • Online: 20