Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phần 2) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 28/02/2017

Danh mục: Kinh | Lượt xem: 4298

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70

1: Phẩm Tứ đảo

2 - 18: Phẩm Như Lai Tánh

19-20: Phẩm Văn Tự

21-25: Phẩm Điểu dụ

26-29:Phẩm Nguyệt dụ

30-39: Phẩm Bồ tát

40-47: Phẩm Đại chung sở vấn

48-51: Phẩm Hiện bệnh

52-69: Phẩm Thánh hạnh

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 74994
 • Online: 34