Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phần 5) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 03/03/2017

Danh mục: Kinh | Lượt xem: 3169

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38

01-32: Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát ( Tiếp theo)

33 - 35: Phẩm Ca Diếp Bồ Tát

36: Phẩm Kiều Trần Như

37: Phẩm Di Giáo

38: Tổng Kết Kinh Đại Bát Niết Bàn

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 88672
 • Online: 15