Kinh Lăng Nghiêm giảng giải ( Năm 2013 - 2015) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 01/06/2019

Danh mục: Kinh | Lượt xem: 5739

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179

TT.Thích Thông Phương giảng tại TVTL Đà Lạt 2013-2015( theo Kinh  Lăng Nghiêm trực chỉ do HT.Thích Phước Hảo dịch)

001: Giải qua đề kinh Thủ Lăng Nghiêm ( Kỳ 1)

002:Giải thích tên kinh

003: Yếu chỉ của kinh

004: Kinh Lăng Nghiêm và sử lược

005: Người phiên dịch

006: Phần tựa chung ( Kỳ 2)

007: Phần tựa chung (tt)

008: Phần tựa chung (tt)

009: Phần tựa chung ( Kỳ 3)

010: Phần tựa chung ( Hết)

011: Phần tựa riêng ( tt)

012: Phần tựa riêng ( hết)

013: Gạn hỏi cái tâm (Kỳ 4)

014: Chấp tâm ở trong thân

015: Chấp tâm ở ngoài thân

016: Chấp tâm núp ở trong con mắt

017: Chấp mở mắt thấy sáng nhắm mắt thấy tối ( Kỳ 5 ) – 11.02.2013

018: Tùy chỗ hòa hợp mà có

019: Chấp tâm ở chặng giữa

020: Chấp tâm ở chỗ không dính mắt

021 - 033: Hiển bầy căn và tánh thấy ( Kỳ 6,7,8,9)

034: Nói qua về pháp số

035 – 040: Hiển bầy căn và tánh thấy( Kỳ 10,11)

041 – 043: Tánh thấy ra ngoài nghĩa phải và chẳng phải ( Kỳ 12)

044 – 046: Bác thuyết nhân duyên tự nhiên ( Kỳ 13)

047 – 049: Chia ra cái thấy vọng để hiển bầy cái thấy ( Kỳ 14)

050 : Tóm thu bốn khoa bảy đại

051 – 055: Tóm thu bốn khoa bảy đại ( Kỳ 15)

056 – 059: Tóm thu bốn khoa bảy đại ( Kỳ 16)

060 – 063: Tóm thu bốn khoa bảy đại ( Kỳ 17)

064 – 066: Tóm thu bốn khoa bảy đại ( Kỳ 18)

067 – 069: Tóm thu bốn khoa bảy đại ( Kỳ 19)

070 – 072: Tóm thu bốn khoa bảy đại ( Kỳ 20)

073 – 074: Tóm thu bốn khoa bảy đại ( Kỳ 21)

075 – 076: Chỉ rõ vọng sinh tiếp nối ( Kỳ 21)

077 – 079: Chỉ rõ vọng sinh tiếp nối ( Kỳ 22)

080 – 082: Chỉ rõ vọng sinh tiếp nối ( Kỳ 23)

083: Chỉ rõ vọng sinh tiếp nối ( Kỳ 24)

084– 085: Chỉ rõ diệu minh hợp với tạng tính ( Kỳ 24)

086: Chỉ rõ diệu minh hợp với tạng tính ( Kỳ 25)

087 – 088: Chỉ mê vọng không có nhân ( Kỳ 25)

089 – 091: Lại bật nghĩa nhân duyên ( kỳ 26)

092 – 094: Chỉ nghĩa quyết định ( Kỳ 27)

095 – 097: Chỉ nghĩa quyết định ( Kỳ 28)

098 – 100: Chỉ nghĩa quyết định ( Kỳ 29)

101 – 102: Đánh chuông nghiệm tính thường ( Kỳ 30)

103: Nêu ra căn để chỉ rõ chỗ mê ( Kỳ 30)

104: Nêu ra căn để chỉ rõ chỗ mê ( Kỳ 31)

105 – 106: Cột khăn để chỉ đầu gút

107: Chỉ mở gút trước sau ( Kỳ 32)

108 – 110: Gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông ( Kỳ 32)

111 – 113: Gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông ( Kỳ 33)

114 – 116: Gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông ( Kỳ 34)

117 – 118: Gạn hỏi đại chúng về chỗ viên thông ( Kỳ 35)

119: Chỉ chính chỗ viên tu ( Kỳ 35)

120 – 122: Chỉ chính chỗ viên tu ( Kỳ 36)

123 – 125: Chỉ chính chỗ viên tu ( Kỳ 37)

126 – 128: Chỉ báo bốn lời dậy bảo rõ ràng ( Kỳ 38)

129: Chỉ báo bốn lời dậy bảo rõ ràng ( Kỳ 39)

130: Phật khai thị về mật giáo ( Kỳ 39)

131: Khai thị những phép tác lập đạo tràng ( Kỳ 39)

132 – 133: Tuyên nói tâm chú rộng khai thị ( Kỳ 40)

134: Khai thị vị trí tứ chúng ( Kỳ 40)

135 – 137: Khai thị vị trí tứ chúng ( Kỳ 41)

138 – 140: Khai thị vị trí tứ chúng ( Kỳ 42)

141: Kết chỉ dậy tên kinh ( Kỳ 43)

142: Khai thị phần trong và phần ngoài

143: Chỉ mười tập nhân

144 -145: Chỉ mười tập nhân ( Kỳ 44)

146: Tu nhân riêng biệt, thành quả hư vọng

147 – 149: Các cõi trời sai khác ( Kỳ 45)

150: các cõi trờ sai khác ( Kỳ 46)

151: Khai thị chỗ hư vọng

154: Ngũ ấm ma ( Kỳ 47)

155: Sắc ấm

156: Thọ ấm

157: Thọ ấm ( Kỳ 48)

158: Tưởng ấm

159 - 161:  Tưởng ấm ( Kỳ 49)

162 - 164:  Hành ấm ( Kỳ 50)

165 - 166: Hành ấm ( Kỳ 51)

167 - 168: Thức ấm ( Kỳ 52)

169: Chỉ rõ thứ lớp tiêu diệt các ấm

170 - 171: Chỉ rõ thứ lớp tiêu diệt các ấm ( Kỳ 53)

172: Lưu thông

173: Tóm tắt những ý chính của kinh

 

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 72150
 • Online: 34