Ngã và vô ngã - HT.Thích Phước Tú

Ngày đăng: 05/07/2018

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 1129

HT Giác Thiên giảng tại TV Quang Chiếu (Hoa Kỳ) trong khóa tu mùa hè tháng 07/2018

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 84022
  • Online: 17