Nguồn thiền giảng giải - TT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 30/04/2016

Danh mục: Luận - Ngữ lục | Lượt xem: 3889

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

TT.Thích Thông Phương thuyết giảng tại TVTL Phụng Hoàng Đà Lạt - 2013

 

(Tham khảo: Sách Nguồn thiền giảng giải do HT.Thích Thanh Từ giảng: 

http://truclamdaigiac.net/chi-tiet-sach/nguon-thien-giang-giai.html

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 79641
  • Online: 23