Nhặt lá bồ đề - ĐĐ.Thích Tâm Thuần

Ngày đăng: 02/06/2018

Danh mục: Pháp âm tại Thiền Viện và các đạo tràng | Lượt xem: 2614

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3

TT.Thích Tâm Thuần giảng thứ năm hàng tuần tại TVTL Sùng Phúc

Phần 1: Bài 8- Đức Phật thăm bệnh

Phần 2: Bài 10 - Tứ diệu đế

Phần 3: Bài 11 - Lý duyên khởi

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 20741
  • Online: 10