Thiền sư Ni (Cập nhật Phần 46) - NS.Thích Nữ Hạnh Chiếu

Ngày đăng: 01/08/2017

Danh mục: Luận - Ngữ lục | Lượt xem: 832

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46

NS.Thích Nữ Hạnh Chiếu giảng tại TVTL Trí Đức Ni 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 49631
 • Đang online: 14