Toát yếu Kinh Kim Cang - ĐĐ.Thích Tâm Hạnh

Ngày đăng: 05/10/2021

Danh mục: Kinh | Lượt xem: 1699

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

TT.Thích Tâm Hạnh giảng tại TVTL Bạch Mã

Phần 1: Khái quát chung và cách học

Phần 2: Giới thiệu chung Kinh Kim Cang

Phần 3: Kinh Kim Cang dạy chúng ta thấy  Phật như thế nào

Phần 4: An trụ tâm – Hàng Phục tâm ( 1)

Phần 5: An trụ tâm hàng phục tâm ( 2)

Phần 6: An trụ tâm hàng phục tâm ( 3)

Phần 7: An trụ tâm hàng phục tâm ( 4)

Phần 8: Tịnh tâm hành thiện

Phần 9: Tam tâm – Thấy gi qua tam tâm

Phần 10: Pháp thân chẳng phải tướng

Phần 11: Ứng dụng bài pháp Tam thân

Phần 12: Đọc tụng bốn câu kệ

Phần 13: Thấy biết như thị

Phần 14: Vì sao phải thấy huyễn

Phần 15: Bậc giác ngộ thấy biết huyễn như thế nào – Đúc Kết

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 71870
 • Online: 71