Ứng dụng Bát Nhã - TT.Thích Thông Tạng

Ngày đăng: 25/10/2018

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 2047

Thượng Tọa Thích Thông Tạng giảng trong Khóa Tu Mùa Thu 2018 tại Thiền Viện Quang Chiếu (Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ) , ngày 13-10-2018.

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 88632
  • Online: 19