LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 3 NĂM BÍNH THÂN

0
8

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 03 năm Bính Thân (07/04/2016 đến 05/05/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 03 NĂM BÍNH THÂN
(07/04/2016 – 05/05/2016)
CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng – Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Năm 01/03 ÂL  – 07/04 Chùa Tổ Long 8:00 – 9:30 ĐĐ. Nhẫn Tánh+ Nguyện Chánh
Năm 01/03 ÂL  – 07/04 Sùng Phúc 8:00 – 9:30 TT.T Thông Hiền
Năm 01/03 ÂL  – 07/04 Sùng Phúc 20:00 – 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
Bảy 03/03 ÂL  – 09/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Bảy 03/03 ÂL  – 09/04 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn TT.T Thông Hiền
CN 04/03 ÂL  – 10/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 04/03 ÂL  – 10/04 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
CN 04/03 ÂL  – 10/04 Chùa Thái Bình ĐĐ.T Kiến Bản
Ba 06/03 ÂL  – 12/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT.T Thông Châu
07/03 ÂL  – 13/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 08/04 ÂL  – 14/04 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Bảy 10/03 ÂL  – 16/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản
CN 11/03 ÂL  – 17/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 11/03 ÂL  – 17/04 Chùa Phú Khê ĐĐ.T Kiến Bản
CN 11/03 ÂL  – 17/04 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Ba 13/03 ÂL  – 19/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Nguyện Chánh
14/03 ÂL  – 20/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 15/03 ÂL  – 21/04 Chùa Tổ Long 8:00 – 9:30 ĐĐ. Nhẫn Tánh+ Nguyện Chánh
Năm 15/03 ÂL  – 21/04 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Năm 15/03 ÂL  – 21/04 Sùng Phúc 20:00 – 21:00 ĐĐ.T Chí Trường
Bảy 17/03 ÂL  – 23/04 TV Đại Giác Sa Pa ĐĐ.T Chí Trường
Bảy 17/03 ÂL  – 23/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Nguyện Chánh
CN 18/03 ÂL  – 24/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 18/03 ÂL  – 24/04 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Ba 20/03 ÂL  – 26/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Chí Trường
21/03 ÂL  – 27/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 22/03 ÂL  – 28/04 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T.Tỉnh Thiền
Sáu 23/03 ÂL  – 29/04 Chùa Hồng Ân ĐĐ.T.Chí Trường
Bảy 24/03 ÂL  – 30/04 Sinh Hoạt Sùng Phúc 10:00 – 11:30 TT.T Thông Quán
14:00 – 15:30 TTỉnh Thiền ,Chí Trường,Kiến Bản
CN 25/03 ÂL  – 01/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 TT.T Thông Quán
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 25/03 ÂL  – 01/05 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Ba 27/03 ÂL  – 03/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Nguyện Chánh
28/03 ÂL  – 04/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 29/03 ÂL  – 05/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here