LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 7 NĂM BÍNH THÂN

0
49

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 07 năm Bính Thân (03/08/2016 đến 31/08/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 07 NĂM BÍNH THÂN
(03/08/2016 – 31/08/2016)
CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng – Chùa Thời gian Giáo thọ sư
01/07 ÂL  – 03/08 Sùng Phúc 8:00 – 9:30 TT. Tâm Thuần
01/07 ÂL  – 03/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
01/07 ÂL  – 03/08 Sùng Phúc 20:00 – 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
Năm 02/07 ÂL  – 04/08 Vu Lan ĐT Đức Hải
Năm 02/07 ÂL  – 04/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Sáu 03/07 ÂL  – 05/08 Giỗ Tổ Khai Sơn Chùa Thiền Viện Sùng Phúc
Bảy 04/07 ÂL  – 06/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Trường
Bảy 04/07 ÂL  – 06/08 Vu Lan ĐT Cửu Hoa Sơn
CN 05/07 ÂL  – 07/08  Lễ Vu Lan TV.Sùng Phúc 07:00 – 11:30 Lễ Vu lan
14:00 – 15:30 Quy Y Tam Bảo
Ba 07/07 ÂL  – 09/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Chí Kiệt
08/07 ÂL  – 10/08 Vu lan Chùa Càn Nguyên
08/07 ÂL  – 10/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 09/07 ÂL  – 11/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Năm 09/07 ÂL  – 11/08 Vu Lan TV Đại Giác SaPa
Bảy 11/07 ÂL  – 13/08 Giải Hạ TV. Tây Thiên
CN 12/07 ÂL  – 14/08 Vu Lan Chùa Phú Khê ĐĐ.Thông Vĩnh+ Kiến Bản
CN 12/07 ÂL  – 14/08 Chùa Hòe Nhai 08:00 – 9:30 ĐĐ.T Thiện Tài
CN 12/07 ÂL  – 14/08 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 12/07 ÂL  – 14/08 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Quảng Ảnh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 12/07 ÂL  – 14/08 Vu Lan TV.Tuệ Đức
Hai 13/07 ÂL  – 15/08 Vu Lan Chùa Thái Bình
Ba 14/07 ÂL  – 16/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 14/07 ÂL  – 16/08 Chùa Bát Mẫu 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
15/07 ÂL  – 17/08 Vu Lan TV Hàm Rồng ĐĐ.T Quảng Ánh+Chí Kiệt….
15/07 ÂL  – 17/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
15/07 ÂL  – 17/08 Sùng Phúc 20:00 – 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
Năm 16/07 ÂL  – 18/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Quảng Ánh
Bảy 18/07 ÂL  – 20/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 19/07 ÂL  – 21/08 Thanh Niên Sùng Phúc 8:00 – 11:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 19/07 ÂL  – 21/08 Chùa Bụt Mọc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Thiện Tài
CN 19/07 ÂL  – 21/08 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Ba 21/07 ÂL  – 23/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT.T Thông Châu
22/07 ÂL  – 24/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 23/07 ÂL  – 25/08 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Năm 23/07 ÂL  – 25/08 Vu Lan Chùa Hồng Ân TT.T Thông Châu+ Huệ Đăng
Bảy 25/07 ÂL  – 27/08 Khóa Tu Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Khế Định 
14:00 – 15:30 TT.T Tâm Thuần+Thông Vĩnh
CN 26/07 ÂL  – 28/08 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Khế Định
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 26/07 ÂL  – 28/08 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 26/07 ÂL  – 28/08 Chùa Cát Linh 18:30 – 20:00 TT. Tâm Thuần
CN 26/07 ÂL  – 28/08 Chùa Tăng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
CN 26/07 ÂL  – 28/08 Vu Lan Chùa Yên Lộ
Ba 28/07 ÂL  – 30/08 Chùa Giác Quang ĐĐ.T Thông Vĩnh
Ba 28/07 ÂL  – 30/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản
29/07 ÂL  – 31/08 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here