Lịch thuyết giảng Tháng 10 năm Bính Thân – Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc

0
46

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 10 năm Bính Thân (01/11/2016 đến 30/11/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 10 NĂM BÍNH THÂN

 (31/10/2016 – 28/11/2016)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng – Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Hai 01/10 ÂL  – 31/10 Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc 9:45 – 11:15 ĐĐ.T Khế Định
14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Hai 01/10 ÂL  – 31/10  Sùng Phúc 20:00 – 21:00  ĐĐ.T Quảng Ảnh
Ba 02/10 ÂL  – 01/11  Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
03/10 ÂL  – 02/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 04/10 ÂL  – 03/11  Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Bảy 06/10 ÂL  – 05/11 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn
Bảy 06/10 ÂL  – 05/11  Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Quảng Ảnh
CN 07/10 ÂL  – 06/11 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 – 11:15  ĐĐ.T Quảng Ảnh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 07/10 ÂL  – 06/11 Chùa Đông Chú  ĐĐ.T  Chí Kiệt + Kiến Bản
CN 07/10 ÂL  – 06/11 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Ba 09/10 ÂL  – 08/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản
10/10 ÂL  – 09/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 11/10 ÂL  – 10/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Sáu 12/10 ÂL  – 11/11 Chùa Cát Linh 19:00 – 20:30  TT. Tâm Thuần
Bảy 13/10 ÂL  – 12/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
CN 14/10 ÂL  – 13/11 Chùa Phú Khê ĐĐ.T Quảng Ánh + Kiến Bản
CN 14/10 ÂL  – 13/11 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 – 11:15  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 14/10 ÂL  – 13/11 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT.Tâm Thuần
Hai 15/10 ÂL  – 14/11  Sùng Phúc 20:00 – 21:00  ĐĐ.T Nguyện Chánh
Ba 16/10 ÂL  – 15/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
17/10 ÂL  – 12/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 18/10 ÂL  – 13/11  Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Năm 18/10 ÂL  – 13/11 Chùa Đào Xá  ĐĐ.T Quảng Ảnh + Chí Kiệt
Bảy 20/10 ÂL  – 19/11  Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
CN 21/10 ÂL  – 20/11 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 – 11:15  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 21/10 ÂL  – 20/11 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Ba 23/10 ÂL  – 22/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Nguyện Chánh
Ba 23/10 ÂL  – 22/11 Chùa Hồng Ân  ĐĐ.T Quảng Ảnh + Chí Kiệt
24/10 ÂL  – 23/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 25/10 ÂL  – 24/11  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Bảy 27/10 ÂL  – 26/11 Chùa Ngọc Lâm 18:00 – 19:30  TT. Tâm Thuần
Bảy 27/10 ÂL  – 26/11 Ngày Tu An Lạc Sùng Phúc 10:00 – 11:30  TT. Tâm Thuần
14:00 – 15:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền + Chí Kiệt
CN 28/10 ÂL  – 27/11 Chùa Tăng Phúc 08:00 – 09:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
CN 28/10 ÂL  – 27/11 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
CN 28/10 ÂL  – 27/11 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 – 11:15  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 28/10 ÂL  – 27/11 Chùa Giác Quang  ĐĐ.T Chí Kiệt
Hai 29/10 ÂL  – 28/11 Chùa Bát Mẫu 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here