MỜI THAM DỰ LỄ HIỆP KỴ CHƯ VỊ TỔ SƯ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM – HỘI THẢO BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

0
60

Vào ngày 26/11/2016 ( nhằm ngày 27 tháng 10 năm Bính Thân), Nhân ngày giỗ Thiền sư Chân Nguyên, Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc long trọng tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị Tổ sư Thiền phái Trúc Lâm và an vị Tôn tượng Thiền sư Chân Nguyên.

Ngày 27/11/2016 (nhằm ngày 28 tháng 10 năm Bính Thân), Thiền viện phối hợp cùng Viện Trần Nhân Tông, Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm.

Thành tâm cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng Ni, trân trọng kính mời Quý Phật tử về dự Lễ và thính pháp.

Dưới đây là chương trình chi tiết:

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ HIỆP KỴ CHƯ VỊ TỔ SƯ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VÀ AN VỊ TÔN TƯỢNG THIỀN SƯ CHÂN NGUYÊN

Ngày 26/11/2016 (nhằm ngày 27 tháng 10 năm Bính Thân)

07h30: Tụng kinh sám hối

08h30: Lễ an vị Tôn tượng thiền sư Chân Nguyên

09h00: Lễ hiệp kỵ chư vị Tổ sư Thiền phái Trúc Lâm

11h30: Thọ trai

12h30: Chỉ tịnh

13h30: Thức chúng

14h00: Tọa thiền cúng dường Tổ sư

17h00: Hoàn mãn

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

Ngày 27/11/2016 (nhằm ngày 28 tháng 10 năm Bính Thân)

12h30: Cung nghinh chư Tôn đức Tăng Ni, đón tiếp đại biểu, khách quý

13h00: Cung thỉnh chư Tôn đức, Quý vị đại biểu quang lâm Tổ đường

13h15: Lễ tưởng niệm 708 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

14h00: Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm

17h30: Tiệc chay – Hoàn mãn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here