Lịch thuyết giảng tháng 3 năm Mậu Tuất – Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc

0
66

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 3 năm Mậu Tuất (16/04/2018 đến 14/05/2018) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng. Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 3 NĂM ĐINH DẬU

 (16/04/2018 – 14/05/2018)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng – Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Hai 01/03 ÂL  – 16/04  Sùng Phúc 20:00 – 21:00  ĐĐ. Nguyện Chánh
Hai 01/03 ÂL  – 16/04 Bồ Tát Tại Gia 10:00 – 11:30 HT.Giác Thiên
14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Ba 02/03 ÂL  – 17/04  Sùng Phúc 8:00 – 9:30 HT.Giác Thiên
Ba 02/03 ÂL  – 17/04  Sùng Phúc 14:00 – 15:30 HT.Giác Thiên
03/03 ÂL  – 18/04  Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 04/03 ÂL  – 19/04  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 06/03 ÂL  – 21/04  Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
Bảy 06/03 ÂL  – 21/04 ĐT Cửu Hoa Sơn
CN 07/03 ÂL  – 22/04 Chùa Thái Bình  ĐĐ.T Chí Kiệt
CN 07/03 ÂL  – 22/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 07/03 ÂL  – 22/04 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Ba 09/03 ÂL  – 24/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
10/03 ÂL  – 25/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 11/03 ÂL  – 26/04  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 13/03 ÂL  – 28/04 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
CN 14/03 ÂL  – 29/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30  ĐĐ.T Nghĩa Thông
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 14/03 ÂL  – 29/04 Chùa Phú Khê  ĐĐ.T Kiến Bản
CN 14/03 ÂL  – 29/04 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Hai 15/03 ÂL  – 30/04 Khoa Tu Bồ Tát Hạnh
Ba 16/03 ÂL  – 01/05 Khoa Tu Bồ Tát Hạnh
17/03 ÂL  – 02/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 18/03 ÂL  – 03/05 Chùa Đào Xá  ĐĐ.T Quảng Ánh
Năm 18/03 ÂL  – 03/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 20/03 ÂL  – 05/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
CN 21/03 ÂL  – 06/05 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 21/03 ÂL  – 06/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30  ĐĐ. Nguyện Chánh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
Ba 23/03 ÂL  – 08/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 23/03 ÂL  – 08/05 Chùa Hồng Ân  ĐĐ.T Kiến Bản
24/03 ÂL  – 09/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 25/03 ÂL  – 10/05  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 27/03 ÂL  – 12/05 Ngay Tu An LẠc 10:00 – 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 – 15:30 ĐĐ Quảng Ánh + Chí Kiệt
CN 28/03 ÂL  – 13/05 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 28/03 ÂL  – 13/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here