Home Tags Đức Phật Thích Ca

Tag: Đức Phật Thích Ca

ĐỨC PHẬT LÀ BẬC THẦY CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

0
HT Thích Thanh Từ Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích-ca Mâu- ni (Sàkyàmuni) là người đã...

ĐỨC PHẬT QUA CÁI NHÌN CỦA THIỀN TÔNG

0
IV. ĐỨC PHẬT QUA CÁI NHÌN CỦA THIỀN TÔNG. Thiền tông nhìn đức Phật khác cái nhìn của Phật tử thường. Mọi người Phật tử...

TIN NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

HOT NEWS